Какво е white label?

White label (англ. бял етикет) —  това е  модел на сътрудничество, при който една компания произвежда продукт, а друга го продава под своя собствена марка.

Първите въвели системата на сътрудничествоа white label е онлайн-магазин за мобилни телефони ukphoneshop.com през 2001г. Той е отправил предложение на други фирми да продават  стоката му на  сайтове си с тяхна марка.  Условията, процентите от продажбите, които предлагат отделните производители на white label на своите парнтьори са различни. Всеки решил да продава white label продукт трябва предварително да се запознае с условията и процента печалба, предлагани от производителя.

сфери на приложение на white label

White label намира широко приложение в различни сфери на производството на услуги и продукти, като електроника, хранителни и софтуери продукти, различни видове услуги.

предимства на white label за производителите

Производителите на white label  концентрират всички свои ресурси за повишаване качеството на продукта. Те увеличават своите печалби, като си спестяват от разходите по реклама и не се ангажират с продажбите на продукта. Производителят се стреми да предлага качествен продукт и добри условия на продавачите. По този начин те са мотивирани да рекламират и продават повече от продукта.

Какви са ползите от white label за партньорите?

Партньорите използващи white label си спестяват от разходите за заплащане труда на специалистите за разработването и усъвършенстването на продукта. Времето на подготвяне на новия продукт на пазара е в пъти по-кратък от разработката и тестването на свой собствен продукт. Поради това продавача на готовия продукт има възможност за бързо излизане на нови пазари, а това от своя страна води и до увеличение на доходите им за по-кратък срок от време. Продавачите на продукти white label спестява и не малко разходи от поддръжка на продукта, защото това е ангажимент на производителя на white label, който поема грижите за сервиз на продукта.

 

 

BulgarianEnglishFrenchGermanItalianSwedish